Kinematička i dinamička simulacija utovarivača točkaša sa manipulatorom Z-kinematike

0.0/5 ocena (0 glasova)
  • Last update: 22 jun 2014
  • File size: 1.45 MB
  • Downloaded: 232
  • Author: Dragoslav Janošević, Jovan Pavlović, Vesna Jovanović, Predrag Milić